02166154003

نرده شیشه ای پله و وید- پروژه آقای امامی

محل پروژه : تهران

اتمام پروژه شهریور 1399

نرده شیشه ای پله به صورت فیکس پوینتی و نرده شیشه ای وید این پروژه به صورت اسپیگات با پایه 1002 اجرا شده است.

در این پروژه برش شیشه ها بر اساس نظر کارفرما به صورت سفارشی انجام شده است.

با ما در تماس باشید

کیلومتر 2 اتوبان فتح،ابتدای لاین کندرو،مرکز
تجارت آسانسور ایران، طبقه 3 اداری،واحد 301

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 17-9
پنجشنبه 9-13

ارتباط با ما

با ما در تماس باشید

کیلومتر 2 اتوبان فتح،ابتدای لاین کندرو،مرکز
تجارت آسانسور ایران، طبقه 3 اداری،واحد 301

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 17-9
پنجشنبه 9-13