02166154003

پله معلق و نرده شیشه ای- پروژه آقای عاشوری

محل پروژه : جابان، دماوند

اتمام پروژه آذر 1400

کاور کف پله چوب فینگر جوینت راش به صورت باکس

نرده شیشه ای پله به صورت فیکس پوینتی و نرده شیشه ای بالکن این پروژه به صورت اسپیگات با پایه 1003 اجرا شده است.

با ما در تماس باشید

کیلومتر 2 اتوبان فتح،ابتدای لاین کندرو،مرکز
تجارت آسانسور ایران، طبقه 4 اداری،واحد 301

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 17-9
پنجشنبه 9-13

ارتباط با ما

با ما در تماس باشید

کیلومتر 2 اتوبان فتح،ابتدای لاین کندرو،مرکز
تجارت آسانسور ایران، طبقه 4 اداری،واحد 301

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 17-9
پنجشنبه 9-13