02166154003

سقف شیشه ای متحرک

کاربرد، مزایا، اجرا و نصب سقف شیشه ای متحرک جمع شونده با ظاهر متفاوت خود به گونه ای طراحی شده است که نسبت به سیستم سقف معمولی ،در هر فضایی تفاوت ای . . .

با ما در تماس باشید

کیلومتر 2 اتوبان فتح،ابتدای لاین کندرو،مرکز
تجارت آسانسور ایران، طبقه 4 اداری،واحد 301

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 17-9
پنجشنبه 9-13

ارتباط با ما

با ما در تماس باشید

کیلومتر 2 اتوبان فتح،ابتدای لاین کندرو،مرکز
تجارت آسانسور ایران، طبقه 4 اداری،واحد 301

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 17-9
پنجشنبه 9-13